Phần Mềm AutoCall

5,000,000

Phần Mềm Gọi Tự Động Giúp gì Cho Bạn:

  • Gọi tự động hàng loạt
  • Thiết lập nhiều chiến dịch cùng lúc
  • Giảm 70% nhân viên telesale
  • Lọc khách hàng tiềm năng
  • Báo cáo chi tiết danh sách
Danh mục: