Google Maps

3,000,000

  • Quét danh sách Place ID Google Maps theo từ khóa để tự động viết đánh giá
  • Tự động đánh giá 5 sao (10K địa điểm tích hợp sẵn) kèm hình ảnh và nội dung. Giúp tăng cấp Local Guide lên 7,8,9,10 trong thời gian ngắn nhất
  • Quét danh sách địa điểm đã có trên Google Maps theo từ khóa, tạo data bán hàng hoặc remarketing
Danh mục: